හිටපු නි:අමාත්‍යවරයකු වන පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා කොරෝ නා පළමු රැල්ලේදී පිඩාවට පත් ජනතාවට සහන ලබා දීමේ කටයුතුවලදී ප්‍රධානවම සිටි චරිතයකි.ඔහුගේ එම ක්‍රියාවලිය පිළිබද රට පුරා ඇති වුයේ ප්‍රසංසා පමණි.

එහෙත් පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග කල ඔහුට ජනතාව නියෝජනය කිරීම සදහා පාර්ලිමේන්තු වරම් අහිමි වුණි.

දීර්ඝ කාලයක් නිහඩව ඔහුගේ පෞද්ගලික ඉඩමක ගොවිතැත් වගාවක යෙදෙමින් වැවක් අසබඩ දිවි ගෙවන ඔහු අද 13 නැවතත් පෙර ලෙසම දුෂ්කර ගම්මානයකට වියළි අහාර බෙදා දුන් පුවත් වාර්තා වේ.

මෙහිදී ඔහු සදහන් කර සිටියේ ජනතාව විශාල වශයෙන් කෑම ඉල්ලා තමන්ට දුරකථන ඇමතුම් ලබාදෙන බවත් කළුතර පැළැද ප්‍රදේශයේ දුෂ්කර ගම්මානයක් සොයා වියළි ආහාර බෙදා දුන් බවය .එසේම මේ සදහා මිනිසුන්ගේ දුක හදුනන jeep freaks නම් තරුණ කණ්ඩායම ඔහුට සහය දුන් බවත් පවසන්නට විය.