වැඩිම හමුදා බලඇණි යොදවා සිටින උතුරේ සෝදිසිකිරීම් තවත් දැඩි කරමින් පොලිසිය මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචි කරුවන්ගේ තොරතුරු රැස් කිරීම
ආරම්භ කිරීම නිසා ප්‍රදේශවාසීන් බියට පත්වී සිටිති.
ඒ සඳහා යොදාගෙන ඇත්තේ ශතවර්ෂ එකහමාරකටත් වඩා පැරණි යටත් විජිත සමයේ නීතියකි.
මේ වනවිට නැගෙනහිර මුල්ලිවයික්කාල් නිවෙසක් පාසා පත්‍රිකාවක් බෙදා හරිමින් පොලිසිය ඉල්ලා ඇත්තේ නිවසේ පදිංචි කරුවන්ගේ විස්තර සඳහන් කොට එය පැයක් ඇතුලත පුරවා දිය යුතු බවයි.
පත්‍රිකාවේ සඳහන් පරිදි පදිංචිකරුවන්ගේ තොරතුරු ඉල්ලා සිටින්නේ 1865 අංක 16 දරණ පොලිස් ආඥා පනතේ 76 වැනි වගන්තිය යටතේය. ඒ වගන්තිය අනුව තොරතුරු ඉල්ලීම සඳහා අදාළ ප්‍රදේශයේ බලාධිකාරය සහිත මහේස්ත්‍රාත්වරයකු හෝ පොලිස්පතිවරයා විසින් දෙන ලද නියෝගයක් තිබිය යුතුය.
එම නියෝගය පිළි නොපැදීම නිසා වරදකරු වන අයකුට දිය හැකි උපරිම දඬුවම රුපියල් පනහක දඩයකි.
දෙසතියකට ඉහතදී මුලතිව් ප්‍රදේශය පරීක්ෂාව සඳහා ගුවන් හමුදා ඩ්‍රෝන සහ යාපනයේ සන්නද්ධ කාන්තා යතුරුපැදි ඒකකයක් යොදවන ලදී. (SLDR)
image 1
gdggUntitled 3 copy