හෙට (16) සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු රාත්‍රී 10.00 සිට අලුයම 4.00 දක්වා දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවෙන බව යුද හමුදාපතිවරයා නිවේදනය කරනවා.

හෙට සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු ලෙසින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කළ නිවේදනය මේ වන විට සංශෝධනය කර තිබෙනවා. පෙ​ර නිවේදනය සහ සංශෝධිත නිවේදනය පහතින්.

පෙ​ර නිවේදනය සහ සංශෝධිත නිවේදනය පහතින්.