විමල්-උදය-වාසු විරුද්ධ වෙති.
බැසිල්, යුගදනවි බලාගාරය
ඇමරිකානු සමාගමකට ලබා දෙයි.

මෙගවොට් 300 ක යුගදනවි විදුලි බලාගාරය, නිව් ෆෝටෙ‍්‍රස් නමැති ඇමරිකානු සමාගමට පවරා දීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති බව ද මෝර්නිං වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගිය සදුදා දිනයේ දී අදාල කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර, විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල හා වාසුදේව නානායක්කාර යන අමාත්‍යවරු ඒ සදහා සිය විරෝධය ප‍්‍රකාශ කර තිබේ.

අදාල කැබිනට් පත‍්‍රිකාව එදින කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ න්‍යාය පත‍්‍රයට ඇතුළත්ව නොතිබුණු අතර, සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ විය යුතු ආකාරයට කැබිනට් මණ්ඩලය රැස්වීමට පෙර එම කැබිනට් පත‍්‍රිකාව අමාත්‍යවරු අතර බෙදා හැරීමක් සිදු කර නොතිබුණි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ද විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල සහ වාසුදේව නානායක්කාර යන අමාත්‍යවරු ඔවුන්ගේ විරෝධය ප‍්‍රකාශ කර තිබේ. එමෙන්ම, අදාල ව්‍යාපෘතිය සදහා මුලින් ටෙන්ඩර් කැදවා, පසුව, ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් නොකළ, තුන්වන පාර්ශ්වයකට ව්‍යාපෘතිය පවරා දීම ද ඉහත කී අමාත්‍යවරුන්ගේ විවේචනයට ලක්ව තිබේ.

මෙම ගනුදෙනුව හරහා, මෙරටට ස්වභාවික ද්‍රව වායු සැපයීමේ ඒකාධිකාරය ඇමරිකානු සමාගමට හිමිවන බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

යුගදනවි බලාගාරයේ,මහා භාණ්ඩාගාරය සතු කොටස්වලින් 40% ක කොටස් ඇමරිකානු නිව් ෆෝටෙ‍්‍රස් සමාගමට පවරා දීමට තීරණය වී ඇති අතර, මෙම ගනුදෙනුව හරහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300 ක මුදල් ප‍්‍රමාණයක් මෙරටට ලැබීමට නියමිත ය.