මහ බැංකු ඉතිහාසයේ ලංකාව තුලින් ඉතිහාසයේ විශාලතම ණය මුදල හෙවත් රු. බිලියන 85 ක් (රු. මිලියන 85,000) ක් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ලෙස 2021 ඔක්. 13 (බදාදා) දින ලබා ගැනීමට රජය සුදානම් වේ. බදාදා දිනයේ මහ බැංකුව රු. මිලියන 84,095 ක් ණය සහ පොලිය ගෙවීමට රජයට සිදුව ඇත.

අදාළ ණය මුදල දේශීය වශයෙන් ලබා ගැනීමට නොහැකි වන්නේ නම්, හෙට දිනයේ තවත් මුදල් අච්චු ගැසීම හැර රජයට විකල්පයක් නැත. හාල්, පිටි, සීනි, ගෑස්, පාන්, බනිස්, තේ, ඇතුළු සියළුම භාණ්ඩ මිල අහස උසට නංවමින් වත්මන් රජය මේ වන විට රු.ට්‍රිලියන 1.7ක් පමණ අච්චු ගසා ඇත.

වෝහාරික විගණන වාර්තා අනුව, අපරාධමය වරද යටතේ චෝදනා ලැබිය යුතු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහ බැංකු අධිපතිවරයා බවට පත්වීමෙන් පසුව මේ දක්වා රු. කෝටි 15,842 ක් අච්චු ගසා ඇත.

මුදල් අච්චු ගැසීමෙන් උද්ධමනයක් සිදු නොවන්නේ යන ස්ථාවරයේ සිට කටයුතු කරන රජය කටයුතු කරයි. මේ වන විට රටතුළ ලංකා ඉතිහාසයේ පළමුවරට අධි උද්ධමන තත්වයක් මතුව ඇත. රජය සතු නොවන මුදල් බෙදාහැරීම සඳහා ජොගින් පාත්, මාර්ග කාපට් කිරීම ඇතුළු ව්‍යාජ ව්‍යාපෘති සදහාත්, දේශපාලන අවශ්‍යතාව මතත් මේ වන විට සිදුවේ.