සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ අංජුල මහික වීරරත්න

ආනයනය කෙරුණු “පාම් ඔලේන්” තෙල් තොගයක් ශ්‍රී ලංකා රේගුව වැරදි අංකයක් යටතේ නිෂ්කාශනය කිරීම නිසා රජයට රුපියල් කෝටි 613 ක පාඩුවක් සිදුවී ඇතැයි රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව පවසයි.

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ ආනයන සමාගම් දෙකක් මෙම තෙල් ආනයනය කරනු ලැබ ඇතැයි පැවසෙන්නේ 2013-2016අතර කාලයේදීය.

භාණ්ඩ සංයෝජිත වර්ගීකරණ අංකය පිළිබඳ ගැටළු තිබියදී මෙම භාණ්ඩ මුදා හැරීමේදී මීට අදාළව බැංකු ඇපකරයක් තබා නොගැනීම පිළිබඳවද රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ දැඩි අවධානය යොමු වී ඇත .

මේ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර අදාළ නිලධාරීන්ට දඬුවම් පැනවීමට කටයුතු කරන ලෙස රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට නිර්දේශ කළේය.

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ විශේෂ වාර්තාවක් එහි සභාපති මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට පසුගියදා ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. මෙම පාඩුව පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් වන්නේ එම වාර්තාවේය.