වර්ග සංහාරයක් සිදුවූ බව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගනිමින් දෙමළ ජනතාවට නිජබිමේ අයිතිය ලබා දිය යුතු බවට  දකුණේ ජ්‍යෙෂ්ඨ වාමාංශිකයකුගෙන් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වී තිබේ.
“වරාය නගරය චීනයටත්, ත්‍රිකුණාමලය ඉන්දියාවට සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයටත් ලබා දෙන විට, දෙමළ ජනතාවටත් ඔවුන්ගේ අයිතිය වන දෙමළ ඊළම් රාජ්‍යය ලබාදිය යුතුය,” යි මහාචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න පවසයි.
දෙමළ ඊළම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගැනීම සඳහා වඩාත් ගැලපෙන ක්‍රමය ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීම බව ඔහු විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක දැක්වේ.
වෙනම රාජ්‍යයක් ඉල්ලා සිටින දෙමළ හඬ යටපත් කිරීම සඳහා බටහිර ලෝකය විසින් ත්‍රස්තවාදී නාමකරණය ප්‍රචාරය කළ බව මහාචාර්ය බාහු පවසයි.
“දැන් චීනය එතනට පැමිණ සිටින අවස්ථාවේ, දෙමළ වර්ග සංහාරයක් සිදුවූ බව පිළිගන්නා ලෙස බලකරමින් ඩයස්පෝරාව සිය සුජාත භූමිය නැවත අත්පත් කරගැනීමේ අරගලය නීත්‍යානුකූල කළ යුතුය.”
ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ වර්ග සංහාරයක් දිගටම දියත් වෙමින් පවතින හෙයින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඒ පිලිබඳ ජාත්‍යන්තර විමර්ශනයක් කළ යුතු බවට උතුරු පළාත් සභාව විසින් යෝජනාවක් සම්මත කර තිබෙන අතර දෙමළ වර්ග සංහාරයක් සිදුවන බව 2013 අගදී  ජර්මනියේ බ්‍රේමන් නුවර මුළුදුන් මහජන විනිශ්චය සභාවක ජාත්‍යන්තර විනිසුරු මඩුල්ලේ ඒකමතික තීරණය විය.
වර්ග සංහාර චෝදනාව පමණක් නොව දෙමළ සමූහඝාතනයක් සිදු කළ බව පවා ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.
(SLDR)