මෙය අපගේ ක්‍රිස්තියානි සහෝදර සහෝදරියන් නබි ඊසා අලයිහිස්සලාම් තුමාගේ උපත සමරන සමයකි. එමනිසා ඔවුන් සමඟ අපගේ සහෝදරත්වයේ බැඳීම අලුත් කර ගැනීමට මෙය හොඳ අවස්ථාවකි. එබැවින් ඔබේ ප්‍රදේශයේ සිටින ක්‍රිස්තියානි ප්‍රජාව සමඟ ඔබේ මිත්‍රත්වය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට මෙම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට අපි ඔබව දිරිමත් කරමු.

මෙමට අමුණා ඇති පණිවිඩය ළඟම ඇති ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානයට හෝ ඔබේ ප්‍රදේශයේ සිටින ක්‍රිස්තියානි සංගමයකට යවා ඔවුන් සමඟ තෑගි බෝග බෙදා හදා ගත හැක.

ඒ.බ්.එම් අක්රෆ්
අධ්‍යක්ෂ
වකුෆ් සභාව හා මුස්ලිම් ආගමික හා සංසකෘතික දෙපාර්තමේන්තුව

සියලුම ක්‍රිස්තියානි සහෝදර සහෝදරියන්ට සුරක්ෂිත හා ප්‍රීතිමත් නිවාඩුවක් ප්‍රථාත්තනා කරමු.

ජේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ ආශ්චර්යමත් උපත (ඔහුට සාමය ලෙබේවා) දිව්‍ය දයාව සහ පොළොවේ සාමය කෙරෙහි ඔහු දක්වන අනුග්‍රහය සිහිගන්වයි.

නත්තල් සමය සරල බව, මතකයන්, ස්තුති පුදකිරීම සහ පවුල සඳහා කාලය වෙන්කර ඇත. COVID-19 වසත්ගත හේතුවෙන් මේ වසරේදී, තමන්ගේ ආදරණීයයන් සමඟ සමරන්නට අපගේ ක්‍රිස්තියානි සහොරද සහෝදරියන්ට නොහැකි වුවද, නත්තලේ ආත්මය හා දයානුකම්පාව සහ අගයකිරීම සිහිපත් කරමු.

අපේ ක්‍රිස්තියානි සහෝදර සහෝදරියන්ට සුභ නත්තලක් වේවා. සර්වබලධාරි ආශීර්වාද ලත් සාමකාමී සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලෝකයේ සිටින අප සැමට ප්‍රාර්ථනා කරමු.

Christmas Message

We are pleased to extend our wishes to all Christian brothers and sisters for a safe and happy holiday.

The miracle birth of Jesus Christ (peace be upon him) is a reminder of the Divine’s mercy and His Favour of peace on earth.

Christmas represents a time for simplicity, remembrance, gratitude and family. Though this year as a result of COVID-19, our Christian brothers and sisters will be unable to celebrate in its entirety with their loved ones, we remember with gratitude the spirit and compassion of Christmas.

Wishing our Christian brothers and sisters a Merry Christmas. And May the Almighty grant all of us in Sri Lanka and the world over a blessed and peaceful New Year.