අජන්ත කුමාර අගලකඩ

විදුලිය කැපීම නතර කරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විදුලිබල ඇමැති ගාමිණී ලොකුගේ මහතාට උපදෙස් දී ඇත .

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ  පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදෙස් තිබේ .

විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ඩීසල් සහ දැවිතෙල් ගෙන්වීට මුදල් ලබාදෙන බව මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර ඇත .

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් අද (25) සිට  විදුලිය කැපීමට විදුලිබල මණ්ඩලය මුලින් තීරණය කර තිබිණි .