මරණ සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි එහෙත් දක්නට නැති වීමේ සහතිකයක් හිමි අතුරුදන් වූවන්ගේ ළඟම ඥාතීන්ටත් රුපියල් ලක්ෂයක එක්වරක් පමණක් ගෙවනු ලබන දීමනාවක් ගෙවීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

වන්දි ගෙවීමේදී මරණ සතිකය ඉදිරිපත් කිරීම මෙතෙක් අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්ව පැවැති අතර අතුරුදන් වූවන්ගේ පවුල්වල තත්ත්වය සලකා බලා මරණ සහතිකය නැති නමුත් දක්නට නැති වීමේ සහතිකය හිමි අයටත් වන්දි ගෙවිය යුතු බවට අධිකරණ අමාත්‍ය එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට යෝජනා කොට තිබේ.

‍රට පුරා සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම සෑම කාලයක අතුරුදන් වූවන් වෙත ගෙවීම අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ යෝජනාව වන අතර පළමු අදියර යටතේ 2000-2010 කාලයේ එල්.ටී.ටී.ඊ ත්‍රස්තවාදය හේතුවෙන් අතුරුදන් වූ අයගේ ළඟම ඥාතීන් වෙත වන්දි ගෙවීමට නියමිතය.  අතුරුදන් වූවන් නිසා එම පවුල්වල ඥාතීන් බොහෝ දුකට පත්ව ඇති බැවින් ඔවුන්ගේ ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම මෙන්ම මානසික තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා ද මෙම දීමනා ගෙවිය යුතු බව අමාත්‍යවරයා දැනුම් දී ඇත.

දක්නට නොමැති වීමේ සහතිකය නිකුත් කිරීම සඳහා අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය දීර්ඝ විමර්ශනයක් කර ඇති බැවින් වන්දි ගෙවීමට නැවත වරක් සංකීර්ණ ක්‍රමවේද භාවිත නොකොට සරළ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සෑහෙන බවත් අමාත්‍යවරයාගේ අදහස වී තිබේ.

අතුරුදන් වූවන් පිළිබඳ කාර්‍යාලයට මේ වන විටත් වෙන්කොට ඇති රුපියල් කෝටි 30ක ප්‍රතිපාදන මේ වන්දි ගෙවීම සඳහා යොදාගැනීමට නියමිතය.