පුනර්ජනනීය බලශක්තිය යොදා ගනිමින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 300කට අධික මුදලක් ඉතිරි කර ගත හැකි බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ මහතා පැවසීය.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් විදුලිබල උත්පාදනයට දායක කර ගැනීමේදී පවතින ගැටලු පිළිබඳ සොයා බැලීමට පෙරේදා (26) පස්වරුවේ කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේදී එම කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ මහතා මේ කරුණු අනාවරණය කළේය.

ඛනිජ තෙල් යොදා ගනිමින් විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනයට රුපියල් සියයකට සහ ගල් අඟුරු යොදා ගනිමින් විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනයට රුපියල් පනහකට අධික පිරිවැයක් දැරීමට වන බව කුමාරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

තාප බලයෙන් විදුලි උත්පාදනයට මසකට ඩොලර් මිලියන 100කට අධික මුදලක් වැය වන බවත් ඒ අනුව පවතින මිල ගණන් යටතේ තවදුරටත් විදුලිය සැපයීම දුෂ්කර කාර්යයක් බව විදුලිබල සහ බලශක්ති ඇමැති කංචන විජේසේකර මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

නුවන් කොඩිකාර