ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට බාධාවක් නොවන සේ වසර 5ක කාලයකට රාජ්‍ය සේවකයන්ට විදේශගත වීමට වැටුප් රහිත නිවාඩු ගත හැකි වන පරිදි විධිවිධාන ඇතුළත් කර චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව, රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද (13) කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

ඒ අනුව රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සිය සේවා කාලය තුළ වසර 05ක උපරිමයකට විදේශගතවීම සඳහා, විදේශ ආයතනයක රැකියාවක නිරතවීම සඳහා අවස්ථාව සැලසෙන අතර, එහිදී එම නිලධාරියාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හා විශ්‍රාම වැටුපට බාධාවක් ඇති නොවන බව අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියකු වැටුප් රහිතව හෝ සහිතව මේ වන විටත් විදේශගතව ඇත්නම් සහ තව දුරටත් වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය විධිමත් අනුමැතිය, නැවත මෙරටට පැමිණීමකින් තොරව ලබා ගැනීමටද මෙමඟින් අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත. මේ යටතේ නිවාඩු ලබා දීමේ බලය හිමිවන්නේ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වෙතය. රාජ්‍ය සේවයට බාධාවක් නොවන සේ මෙවැනි ක්‍රියාදාමයක් අනුගමනය කිරීමෙන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට වැඩි දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි යැයි රජයේ විශ්වාසය බවද අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

චමීර ඇල්ලදෙණිය