රුසියානු රජය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර එරෝෆ්ලයිට් ගුවන් සේවාවන් ඔක්තෝබර් 9 දා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ. එරෝෆ්ලොට් (Aeroflot) ගුවන්යානා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම නැවත ආරම්භ කරන ලෙස සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් රුසියාවේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ෆෙඩරල් ගුවන් ප්‍රවාහන ඒජන්සියෙන් (federal air transport agency) කරන ලද ඉල්ලීම සලකා බලා මෙම සේවාව යළි ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

එරෝෆ්ලොට් ගුවන් සේවය නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට එකඟත්වය පළ කර්මින් ඊට අදාළ ලිපිය වරාය නාවික හා සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාට යොමු කර තිබේ. එම ලිපිය නිකුත් කර ඇත්තේ ෆෙඩරල් ගුවන් ප්‍රවාහන ඒජන්සිය (federal air transport agency) නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී වැල්ඩිමීර් වී ප්‍රෝටෙස්කින් මහතා විසිනි. එම ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන්යානා ලංකාවට පැමිණීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවාවට අදාළ ආයතන මඟින් ගුවන්යානා ඉන්ධන නොනවත්වා සැපයීමට පියවර ගත යුතු බවත්, ඒ පිළිබඳ එකඟතාව පළ කොට එකී එකඟතාව අනුව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් එවැනි අවස්ථාවක දී ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා වෙනත් ගමනාන්තයකට යාමට වැයවන මුදල ශ්‍රී ලංකා රජය මඟින් ගෙවිය යුතු බවත්, අවධාරණය කර ඇත.

මෙම ඉල්ලීම පිළිබඳව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව එකී කොන්දේසි සඳහා එකඟත්වය පළ කළ බව ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි. ඒ අනුව එම එකඟතාවට අදාළ ලිපිය රුසියානු ෆෙඩරල් ගුවන් ප්‍රවාහන ඒජන්සිය (federal air transport agency) වෙත යොමු කර තිබේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔක්තෝම්බර් මස 09 දින සිට එරෝෆ්ලොට් (Aeroflot) ගුවන් යානා ශ්‍රී ලංකා වෙත නැවත පැමිණීමට නියමිතයි.