ඉන්දිකා රාමනායක සහ යොහාන් භාසුර

තොටලග කදිමා වත්ත ප්‍රදේශයේ පැල්පත් නිවාස වල ගින්නක් හටගෙන ඇති බව ගිනි නිවන හමුදා ආරංචි මාර් ග පවසයි.

ගින්න නිවීම සඳහා ගිනි නිවන රථ 10ක් ගිනි භටයන් 50 කට අධික පිරිසක් යොදවා ඇතැයිද ගිනි නිවන හමුදාව සඳහන් කරයි.

(27.09.22) රාත්‍රී 7.30 ට මෙම ගින්න හටගෙන ඇති අතර තවමත් ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම නිවා අවසන් කර නොමැත.

ප්‍ර⁣දේශයේ මාර්ග පටු වීම නිසා විශාල ගිනි නිවන රථ වලට එම ප්‍රදේශයට ගමන් කිරීමට නොහැකි වී ඇති බවත්, කැලණි ගඟේ තොටළග ප්‍රදේශයෙන් වතුර ගෙන බවුසර් රථවලට පුරවා වීමේ කටයුතු සිදුකරන බවද ගිනි නිවන හමුදාව පවසයි.

කජීමා වත්තේ පැල්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉදිකර ඇති බවත් එම පැල්පත් ආශ්‍රිතව මෙම ගින්න හටගෙන පැතිර ගොස් ඇති බවද ගිනි නිවන හමුදාව කියයි.