ලබන වර්ෂය (2023) සඳහා වූ අයවැය ලේඛනය නොවැම්බර් මස 14 වැනි සඳුදා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව අයවැය පිළිබඳ දෙවන වර කියැවීමේ විවාදය 15 වැනිදා සිට ආරම්භ වේ.

ඉන් පසුව අයවැය දෙවන වර කියැවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් 22 දා පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිත අතර නොවැම්බර් 23 වැනිදා සිට අයවැය පිළිබඳ තෙවන වර කියැවීම හෙවත් කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය ආරම්භ වේ. ඉන් පසුව අයවැය තෙවන වර කියැවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 08 වැනිදා පස්වරුවේ සිදු කිරීමටද ඊයේ (27) රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී තීරණය කර ඇත.

එම කාරක සභාව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (27) පෙරවරුවේ රැස් විය.

ස්වර්ණා විජේකෝන්, නුවන් කොඩිකාර සහ සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න