ශ‍්‍රී ලංකා රජයට එරෙහි බි‍්‍රතාන්‍ය යෝජනාවට සහාය දක්වන ලෙස ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්තනි බ්ලිස්්කින් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සාමාජික රටවල්වලින් ඉල්ලා ඇත.

ඇමෙරිකාව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයෙන් 2018 දී ඉල්ලා අස්වූවත් ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිචෙලි බැෂලේ ඇමෙරිකා රාජ්‍ය ලේකම් බ්ලිස්කින්ට සමුළුව ඇමතීමට අවසර දී තිබේ.

ශ‍්‍රී ලංකාව වගවීමේ ක‍්‍රියාවලිය ඉටු කර නැතැයිද ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් තවදුරටත් පවසා ඇත.

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් කළ ඉල්ලීමෙන් පසු බොලිවියාව ශ‍්‍රී ලංකාවට එරෙහි යෝජනාවට සහාය දක්වන බව ප‍්‍රකාශ කර තිබේ.

DVNA/26.Feb 2021