යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ දෙවැනි අදියරේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව කරුණු සොයා බැලීම සඳහා ඉන්දීය ගුවන් තොටුපළ අධිකාරියේ විශේෂඥයන් පිරිසක් මාර්තු පළමු සතියේදී යාපනයට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ.

ඉන්දීය මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශ කළේ යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ දෙවැනි අදියරේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉන්දීය රජය ලබාදීමට නියමිත මුදල් ද නියමිත පරිදි ලබාදෙන බවයි.

මෙම සංවර්ධන කටයුතුවලදී යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ ධාවන පථය පුළුල් කිරීම ඇතුළු ප‍්‍රධාන කාර්යයන් 7 ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර මගීන් සඳහා පහසුකම් වර්ධනය කිරීම කෙරෙහිද දැඩි අවධානයක් යොමුකොට තිබේ.

කොරෝනා තර්ජනයෙන් පසුව දිවයිනේ පිහිටි සෙසු ගුවන් තොටුපළවල් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වුවද, යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ මේ දක්වා ක‍්‍රියාත්මක වී නොමැත.

DVNA/26.Feb 2021