නව ගෝලීය ප්‍රවනතාවයන් හමුවේ ශක්තිමත් විදේශ ප්‍රතිපත්තියක අවශ්‍යතාව යන මාතෘකාව යටතේ මාර්තු 25 දින රාත්‍රී සිරස නාළිකාවේ විකාශය වූ “මාවත” වැඩ සටහනේදී දේශ හිතෛෂී ජාතික ව්‍යාපාරයේ මහ ලේකම් සහ ජාතික සංවිධාන එකමුතුවේ ක්‍රියාකාරී වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහතා පසුගිය 22 දින මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සම්මත වූ යෝජනාව පිළිබඳව දැක්වූ අදහස් මානව හිමිකම් තොන්ඩුව සියතින් ගෙලට නොදමා ගැනීමට අවශ්‍යය දැක්ම සම්පාදනය කර ගැනීමට අතිශය වැදගත් බව ලංකා ලීඩ් පුවත් අඩවියේ අදහස වන බැවින් මෙසේ පළ කර සිටිමු….(LLN)