මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය, ආණ්ඩුව සමග එක්වීමේ සූදානමක් ඇති බවට රාවයක් පවතී.

දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරන්නේ, මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් නායක රාවුෆ් හකීම් මහතා සහ ජනාධිපතිවරයා අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දිනෙක සාකච්ඡාවක් ද සිදුව ඇති බවයි.

යෝජිත විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ද මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය මධ්‍යස්ථ අදහසක් දරන බව ද වාර්තා වේ. 20 සම්බන්ධයෙන් එම පක්ෂයේ නිල මතය මෙතෙක් ඉදිරිපත් කර නැත.