ප්‍රවෘත්ති

සංචරණ සීමා ජූනි මස 7 වැනිදා දක්වා තීරණය කරයි

  • දැනට දිවයින පුරා පනවා ඇති සංචරණ සීමා ජූනි මස 7 වැනි සදුදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කල බව අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු පවසනවා.
  • ඒ අනුව හෙට දින රාත්‍රී 11 පසු එළඹෙන 31 වනදා උදෑසන 4 දක්වා රට වසා තැබෙන බව සඳහන්.
  • ඉන්පසුව එදින රාත්‍රී 11 සිට ජුනි 4 උදෑසන 4 දක්වා සංචරණ සීමා පැනවෙනවා.
  • ඒ අනුව ජුනි 4 රාත්‍රී 11 සිට 7 වනදා උදෑසන 4 දක්වා සංචරනසීමා පැනවෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.